ACT workshop for fortsættere : Illustreret ACT

Århus 8.5 og 22.5 2015; København 29.4 og 13.5 2015

v. Peer Reviewed ACT Trainer Max Bøhling, PhD

Se beskrivelse som PDF

Kursustilmelding: funktionelpsykolgi.dk

www.funktionelpsykologi.dk

Beskrivelse
Workshoppen introducerer teknikker baseret på brug af tavle eller
papir til at strukturere, illustrere og intervenere indenfor metoderammen Acceptance and Commitment Therapy (ACT)..

Du vil arbejde med “the Matrix” og en variation af “Malans trekanter”. Modellerne tydeliggører klientens undgåelsesadfærd, værdibaseret handlinger og kan bruges til at konceptualisere klientcases, strukturering og tilrettelæggelse af interventionen. Med udgangspunkt i ACT er modellerne egnede til behandling af egentlige kliniske problemstillinger samt ikke-kliniske problemstillinger (f.eks. coaching).

Workshoppen er oplevelsesorienteret og baseret på øvelser og
træning med personlige og/ eller egne klient cases. Kursusdagene er forskudte med henblik på at du medbringer erfaringer og udfordringer til 2. kursusdag.

Workshoppen henvender sig til psykologer og andre, der arbejder
med forandring, motivation, afklarende og støttende samtaler.
Erfaring med ACT er en fordel da, der ikke er afsat tid til en grundig
gennemgang af ACT kerneprocesserne.

Du vil lære at bruge illustrationer til at

  • Case konceptualisering
  • Strukturering af samtalen
  • Normalisering
  • Intervenere med ACT