”Kritisk blik på den biomedicinske forståelse af psykisk lidelse.
Hvad kan ACT og kontekstuelle tilgange tilbyde psykiatrien?”

Jens Einar Jansen blev færdiguddannet psykolog i 2005 og har lige siden arbejdet som kliniker og senere også forsker i psykiatrien parallelt med virke i egen praksis.

Han er specialist i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri.

Som forsker har han især været optaget af de mere svære psykiske tilstande, som man møder i psykiatrien, med fokus på udvikling af en bredere terapeutisk tilgang, herunder familie arbejde, pårørendeinddragelse og psykoterapi. Han har deltaget i en række debatter omkring disse emner.

Som kliniker arbejder han med hele spektret af psykiske vanskeligheder, fra belastningsreaktioner og lettere affektive lidelser til mere komplekse problemstillinger såsom personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Publikationsliste kan ses her:
https://www.metacognition.dk/publikationer/