Referat:

1 . Valg af dirigent

  • Morten er valgt.
  1. Formandens beretning (Se link på siden).

2016 havde primært fokus på den nordiske konference. Den nordiske konference gav et overskud på 100.000.

I 2017 har vi haft mulighed for, at rette opmærksomheden på andre opgaver.

Vi er i dag oppe på 100 medlemmer, hvilket er en tredobling siden 2013. Økonomien er blevet bedre, hvilket blandt andet har betydet at foreningen kan betale for bespisning til møderne, forbedre hjemmesiden og dets muligheder for, at holde bedre styr på medlemmer og deres indbetalinger.

Vi har startet ACT-salonen som er et tiltag hvor medlemmerne kan få lov at fortælle om noget de er passioneret omkring. Vi arbejder fortsat med at promovere ACT i Danmark, hvor vi primært har brugt Facebook, men har også haft en reklame i psykoterapeuternes fagblad.

Kelly Wilson afholdte et oplæg, hvor vi fik indsamlet 7.500,- til hans velgørenhedsprojekt i Sierra Leone. Vi har også brugt 5000,- på at opdatere vores hjemmeside og gøre medlems systemet mere brugervenligt. Vi har endnu en gang rollen som vært for den nordiske konference i 2018, som igen vil foregå på Hotel Scandic i Lyngby. Prisen for medlemmer indtil den 28/2-18 er kr 3695,-.

3 . ACBS Denmarks økonomi + ACBS Nordic

  • Der er pt. Kr. 130.000,- på ACBS Nordic kontoen – Der indkommer indbetalinger også fra den kommende konference, 2018.
  • På medlemskontoen er der kr. 30.000,-

Vi har to konti, da medlemskontoen bruges til almindelige udgifter, såsom vedligeholdelse af hjemmeside, afholdelse af ACT Salonen, reklamer og øvrige omkostninger relateret til foreningsarbejdet.

ACBS Nordic afholder alle udgifter i forbindelse med konferencen. Den skal også dække et evt. underskud ved afholdelse af konferencen. Det sidste satser vi dog ikke på, og vi har hele tiden øje for indtægter kontra udgifter.

  1. Tiltrædende formand

Morten holdt et indlæg om, at han vil tilskynde at vi fortsætter arbejdet med den Nordiske Konference, 2018, samt fortsætter med at holde fokus på udbredelsen af  ACT/RFT.

  1. Præsentation af bestyrelsen

De forskellige medlemmer fortalte lidt om, hvorfor de har valgt at arbejde i bestyrelsen.

  1. Godkendelse af ACBS Denmark bestyrelse 2018

Ingen indsigelser mod den nye bestyrelse.

  1. ACBS Nordic 2018

Vi budgetterer med 250 betalende deltagere. Udover det regner vi med, at der kommer 40 inviterede deltagere, som får billetten gratis. Det er inkl. den danske bestyrelse, og de Nordiske bestyrelsesmedlemmer der har arbejdet i program udvalget.

Det er desuden vedtaget, at der er en person, der er tovholder på konferencen og modtager et engangsbeløb på 20.000 da det er et stort arbejde. Der er budgetteret med en omsætning på kr.  1.1 million. Vi har aftalt med de andre deltagende lande, at pr. billet de sælger til deres landsmænd, får de 100 kroner.

Program udvalget mødes på Hotel Scandic, Lyngby, den sidste weekend i august, 2018, hvor selve programmet skabes ud fra invites og indkomne Abstracts. Derudover skabes der retning for kommende Nordiske konferencer, samt mulighed for et større samarbejde mellem de Nordiske chapters. Ophold og forplejning for deltageren er en del af budgettet for konferencen.

  1. ACBS Denmark – Hvor ønsker vi at foreningen skal bevæge sig hen

Højere grad af synlighed og flere medlemmer. Mere markedsføring og eventuelt lave en brochure omkring foreningen og ACT. Mere mediedækning især i forbindelse med konferencen. Skabe et miljø som folk har lyst til at deltage i. Netværk imellem medlemmerne.  Oprette erfarings-grupper eller SIG. Bruge Facebook og de sociale medier til at synliggøre foreningen. Række ud til andre faggrupper som ikke er psykologer.

Mødet blev hævet kl. 16.10, med stor tak fra bestyrelsen for fremmødet!