Generalforsamling september, 2015.                                                    

Referent: Louise Granby

Antal deltagere: 23

Til stede fra bestyrelsen: Rikke Kjeldgaard (formand), Jens Einar Jansen (kommende formand), Mads Breckling (bestyrelsesmedlem), Louise Granby (bestyrelsesmedlem).

Program:

 1. Formandens beretning.
 2. Præsentation af den nye hjemmeside.
 3. Networking.
 4. Generalforsamling med valg af ny bestyrelse.
 5. Ignites – 6 foredrag à 20 minutter.
 6. Nordisk ACBS Konference, København 2016.

 

Formandens beretning

Formand Rikke Kjeldgaard gennemgår foreningens arbejde fra september 2015 til og med september 2016. Beretningen kan læses i et separate dokument.

Som tillæg til dokumentet fremhæves her en velkomst til den nye formand, Jens Einar Jansen og et tak til afgående formand Ole Taggaard Nielsen.

Her fremhæves ligeledes en kommende opgave, der vil optage den fremtidige bestyrelse, nemlig Nordisk ACBS Konference. Ved den Internationale ACBS Konference i Berlin juli 2015 blev det internt blandt de nordiske lande besluttet, at den næste nordiske konference skal afholdes i København. Det giver det danske chapter en krævende opgave – ikke nødvendigvis at udføre, men at organisere. Samtidig fordrer det, at det danske chapter samarbejder med de øvrige nordiske chapters, for at få så stor tilslutning på tværs af landene som muligt.

 

Præsentation af den nye hjemmeside

Bestyrelsesmedlem Mads Breckling har været primus motor for at få konstrueret en pænere og mere funktionel hjemmeside for foreningen. Ved siden præsenteres bl.a., at medlemmer kan få adgang til et netværksrum, hvor der kan diskuteres forskellige relevante emner samt hvor der kan uploades materiale.

Nogle deltagere har ikke modtaget login til siden efter at have sendt mail, hvilket Mads forklarer med, at den mail der sendes tilbage med login ofte ender i folks spam-mail. Mads vil forsøge at få lavet det om, så mailen med login genkendes som almindelig mail.

 

Networking

Igennem de 2 år ACBS Denmark har eksisteret, har flere medlemmer af flere omgange opfordret til, at foreningen skaber rammer for medlemmerne til at kommunikere sammen ud fra interesser. Bestyrelsesmedlem Louise Granby laver derfor en kort gruppeøvelse med deltagerne på GF 2015. Der dannes vilkårlige grupper og deltagerne bedes lave en kort præsentation af sig selv efterfulgt af en diskussion af deres interesser. Både hvad de foretager sig og hvad de kunne have interesse i at høre fra andre medlemmer. Dette havde ligeledes til hensigt at pege på, hvad der kunne være relevant at have som emner på en kommende nordisk konference.

 

Networking

Deltagerne i grupperne kom med følgende input vedr. interesser og ønsker:

SIG (special interest groups) for følgende emner:

 • CBS/ACT for unge
 • CBS/ACT for specifikke diagnoser/sygdomsområder. Der blev bl.a. nævnte stress, smerte og angst.

Øvrige emner:

 • Behandling i gruppe
 • Evidensforskning i ACT – særligt dansk forskning på område. Både tidligere og nuværende.
 • Brobygning mellem klinisk praksis og forskning. Hertil kom bl.a. henvisning til, at der også på den nordiske konference bør være oplæg med relevans for klinikere såvel som for forskere.
 • Indsamling af forskelligt dansk ACT materiale.
 • ACT og anden terapi – hvordan det kan kombineres, hvordan det adskiller sig. På dagen blev særligt fremhævet hvordan man kan benytte sin KAT-baggrund i kombination med ACT.
 • Information om ACT – evt. for folk, der ikke er så godt bekendt med ACT.
 • Nye strømninger, bl.a. Compassion Focused Therapy.

Øvrige forslag:

 • Gruppe for studerende, der bl.a. skal hjælpe til at finde ACT-relevante praktikpladser.
 • Bedre inddragelse af det store netværk af personer der bruger CBS/ACT i det jyske. Dette f.eks. ved at lave møder enten mellem Sjælland og Jylland eller skiftevis det ene og det andet sted. Også etablering af lokale (regionale) grupper, så der kan blive mulighed for at mødes omkring emner lokalt.
 • Etablering af ACT-øvelses-grupper, hvor man laver ACT – ikke bare taler om ACT.
 • Fundraising. 

Generalforsamling

Ved generalforsamling oplyser den nu afgående formand Rikke Kjeldgaard, at bestyrelsesarbejdet i det forgangne år har indeholdt ca. 1 møde pr. måned. Datoerne blev sat løbende, så de kunne tilpasses bestyrelsesmedlemmerne bedst muligt. Mængden af arbejde har varieret meget fra måned til måned og fra person til person. Med denne introduktion til bestyrelsesarbejdet, så startes den officielle generalforsamling.

Før valget af bestyrelsesmedlemmer, så indeholder den kommende bestyrelse allerede:

 1. Afgående formand Rikke Kjeldgaard.
 2. Formand Jens Einar Jansen.

Derudover er der 5 åbne pladser:

 1. Bestyrelsesmedlem (kommende formand)
 2. Bestyrelsesmedlem (kasserer)
 3. Bestyrelsesmedlem (studenterrepræsentant)
 4. Bestyrelsesmedlem
 5. Suppleant.

Afgående formand Rikke Kjeldgaard understreger, at der ikke vælges specifikke poster til bestyrelsen ved afstemningen. Alle stemmes ind som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant, hvorefter den kommende bestyrelse vil fordele pladserne ved første bestyrelsesmøde. Når posterne er på plads, vil medlemmerne få besked.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

 • Mikael Knudsen – til bestyrelsesmedlem
 • Mads Breckling – til bestyrelsesmedlem
 • Louise Granby – til bestyrelsesmedlem

Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen:

 • Morten Hedegaard – til bestyrelsesmedlem
 • Morten Hecksher – til suppleant
 • Ditte Hoffmann Jensen – til suppleant/studenterrepræsentant (ph.d.-studerende).

Ved generalforsamlingen accepteres de 4 bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse såvel som de to suppleanter. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at have to suppleanter i stedet for en og en ph.d.-studerende som studenterrepræsentant. Der bliver ingen afstemning, da der ikke er yderligere medlemmer, der stiller op til bestyrelsen.

Ignites

Ignites 1       Ignites 2
Ditte Hoffmann Jensen        Rikke Kjeldgaard
Internetbehandling til           Kreativ håbløshed.
helbredsangst.

 

Ignites 3      Ignites 4   Ignites 5
Morten Hecksher                  Jens Einar Jansen             Mads Breckling
ACT og Mindfulness             ACT og trauma                   Nye veje mod job