1. Valg af ordstyrer og referent

Referat: Jens Einar Jansen,

Ordstyrer: Rikke Kjelgaard

2. Bestyrelsen fremlægger årets proces og resultat

Ved Ole Taggaard

Bestyrelsen har i indeværende periode:

• Afholdt 11 bestyrelsesmøder og 1 hel arbejdsdag

• Informeret elektronisk om underafdelingen via mails

• Etableret hjemmesiden www.acbsdenmark.dk (herunder medlemsfortegnelse og opslag af kursus- og uddannelsestilbud landet over)

• Etableret https://www.facebook.com/ACBSDenmark

• Etableret siden http://contextualscience.org/denmark

• Etableret ACBS Denmark Linkedin gruppe

• Etableret indmeldelsesprocedure

• Indkasseret kontingenter og oprettet konto for foreningen

• Lavet aftaler om revisor bistand

• Afholdt tre informationsmøder afholdt i København og Århus med faglige indlæg af nationale undervisere samt udenlandske undervisere bl.a. Kelly Wilson og Thomas Gustavson

• Besvaret henvendelser om foreningen

• Udarbejdelse af skriftlig statusrapport om foreningen til ACBS international

• Indkaldt til nærværende Generalforsamling og inspirationsdag

 

3. økonomi

• ACBS Denmark har d.d. 43 betalende medlemmer. ACBS international har registreret 88 danske medlemmer. Der er således basis for at øge antallet af medlemmer. Gebyret for professionelt medlemskab af ACBS Denmark er 300 dkr. årligt og 150 dkr. for studerende og arbejdsledige.

• Der er d.d. 12 000,- i overskud, og foreningen har i det foregående år ikke haft nogle udgifter fraset 300,- til Generalforsamlingen

• Der er ikke økonomisk støtte fra ACBS internationalt

4. Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen stiller ved Generalforsamlingen fokus på ACBS Denmarks videre arbejde baseret på medlemmernes behov og ønsker. Bestyrelsen stiller forslag om, at det man i det kommende år arbejder videre med at forbedre og evt. udbygge de elektroniske platforme vi nu har skabt foruden at hverve nye medlemmer og fastholde de hidtidige.

• Der bliver ved generalforsamlingen diskuteret hvad medlemmerne er optaget af og hvilke behov der er; Hvad skal foreningen først og fremmest bruges til? Bl.a. bliver der talt om hvad der skal ligge på den danske hjemmeside; noget udover det der ligger på den internationale? Fx oversættelser, validering etc. Der bliver udtrykt ønske om at få noget på dansk.

 5. Diskussion af forslag

6. Arbejdsopgaver i den kommende periode

• vedtaget

7. Medlemsgebyr

• vedtaget

8. Valg

• Ny præsident: Rikke Kjelgaard

• Afgående præsident: Ole Taggaard

• Fortsætter: Jens Einar Jansen, Michael Knudsen

• Nye bestyrelsesmedlemmer: Mads Breckling, Louise Granby

• Suppleant: Max Bøhling

• Afgående bestyrelsesmedlemmer: Helle Øster Enstrøm og Cristina Nielsen

9. Eventuelt

Diskussion om nye arbejdsopgaver, ideer etc.

• Fyraftensmøder: fx Ignites, egne fremlæg, gå rundt og få snakket med folk, mulighed for networking

• Erfa-grupper der er etableret; fagligt sparring, træning, peer-supervision: annoncere idenfor ACBS dk.

• Bruge hjemmesiden i forhold til overstående; medlemmerne kan lægge disse ting op….

• Møder hvor man kan få feedback på sit arbejde (fx arbejdsmanualer)

• Ikke foreningens arbejde at udbyde kurser etc. (jf SAKT) pga. konkurrence med vores medlemmer

• Vidensdeling. Fokus på at dele af sine erfaringer med mulighed for at udvikle det videre.

• Der vises til ACBS Australien som et godt eksempel. De er en meget stor forening, men er gode til at profilerer hinanden.