2018

Formand: Morten Hedegaard, Psykolog.

Tiltrædende forkvinde: Mie Tastesen, Psykolog, ACT & Breathe.

Fratrædende formand: Mads Breckling, Jumpout – Væksthuset for personlig udvikling – ACT Terapeut, coach og mindfulness instruktør.

Sekretær / Kasser: Camilla Böcher, Psykolog.

Bestyrelsesmedlem: Caroline Van Bronswijk, drs. psych.

Bestyrelsesmedlem: Jonna Bruun, Mindfulness træner, Ergoterapeut /Psykoterapeut, MPF.

Bestyrelsesmedlem: Mads Trampedach, cand. pæd. psych. og ACT Terapeut.

Bestyrelsesmedlem: Patrick Renault, Autoriseret Psykolog, cand. psych. aut. ACT-Psykologerne.