ACBS Denmark

Der er i Danmark en stigende interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og i den kontekstuelle og adfærdspsykologiske videnskab. Muligheder for at blive undervist i ACT udbydes aktuelt i Danmark og bøger om ACT udgives på dansk. Den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) der oprindeligt organiserede sig i 2005 omkring interessen for ACT / RFT, tilbyder de enkelte lande muligheden for at danne såkaldte ”chapters”. Et chapter er en geografisk underafdeling med en stærk lokal tilknytning. Verden over er der i løbet af årene dannet ACBS underafdelinger i de forskellige lande. I December 2012 blev den danske ansøgning om en dansk underafdeling ACBS Denmark godkendt og i april 2013 blev der valgt en bestyrelse.

Formålet med et chapter er overordnet set at danne et fælleskab, der skal sikre den fortsatte udvikling af ACT og den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse. Konkret kunne et dansk chapter f.eks. at arbejde for at ACT trænes og udøves med kvalitet, videreudvikle det nuværende website, arrangere faglige møder, trænings-muligheder og på sigt kongresser, benytte og sprede de ressourcer ACBS har, styrke forbindelsen til ACBS, tjene til inspiration, have fokus på informations- og vidensdeling, udgøre et mødested for ligesindede, informere og støtte op om videnskabelige arbejder, varetage udadvendte aktiviteter f.eks. kontakt til medier, udvikle informationsmaterialer samt begreber på dansk, give klienter og andre mulighed for at finde frem til ACT terapeuter og trænere osv. Der er mange muligheder alt efter hvad medlemmerne ønsker at der skal arbejdes på.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (forkortet til ACT og udtalt i et ord) blev udviklet af psykologer i USA ledet af professor Steven C. Hayes i 1999. De ønskede at undersøge årsagerne til psykisk lidelse på ny og udvikle en behandlingsmetode for en bred vifte af problemer. I det seneste årti er ACT blevet en vigtig ny model indenfor Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), som i stigende grad påvirker udviklingen af denne.

ACT målretter sig mod uhensigtsmæssig oplevelsesorienteret undgåelse og manglende accept alt imens livsforbedrende valg baseret på personligt valgte værdier understøttes.

ACT er en Mindfulness baseret model med fokus på:

 • Accept:
  • Lære at give plads til svære følelser og fornemmelser, når dette er funktionelt.
   Lære at hægte sig fra rigide, selvkritiske og selvbegrænsende tanker.
 • Mindfulness:
  • Øget evne til kontakt med nuet.
   Styrke selvet som proces.
   Kultivere medfølelse med sig selv og andre.
 • Værdibaserede handlinger:
  • Identificere og tage skridt i retning af personligt valgte livsretninger.