ACBS DENMARK

Formandens beretning 2013-2014 Generalforsamling den 20.09.2014

ACBS Denmark er den danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioural Science (ACBS). Formålet med ACBS Denmark er overordnet set at danne et fælleskab, der skal sikre den fortsatte udvikling af ACT og den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse indenfor et geografisk område (her Danmark).

I december 2012 blev den danske ansøgning om en underafdeling i Danmark ved navn ACBS Denmark godkendt og i april 2013 blev der afholdt valg af bestyrelse administreret af det internationale ACBS. Den valgte bestyrelse arbejder ulønnet og arbejder under de for foreningens vedtagne vedtægter.

Bestyrelsen har i indeværende periode:

• Afholdt 11 bestyrelsesmøder og 1 hel arbejdsdag

• Informeret elektronisk om underafdelingen via mails

• Etableret hjemmesiden www.acbsdenmark.dk (herunder medlemsfortegnelse og opslag af kursus- og uddannelsestilbud landet over)

• Etableret https://www.facebook.com/ACBSDenmark

• Etableret siden http://contextualscience.org/denmark

• Etableret ACBS Denmark Linkedin gruppe

• Etableret indmeldelsesprocedure

• Indkasseret kontingenter og oprettet konto for foreningen

• Lavet aftaler om revisor bistand

• Afholdt tre informationsmøder afholdt i København og Århus med faglige indlæg af nationale undervisere samt udenlandske undervisere bl.a. Kelly Wilson

• Besvaret henvendelser om foreningen

• Udarbejdelse af skriftlig statusrapport om foreningen til ACBS international

• Indkaldt til nærværende Generalforsamling og inspirationsdag

ACBS Denmark har d.d. 43 betalende medlemmer. ACBS international har registreret 88 danske medlemmer. Der er således basis for at øge antallet af medlemmer. Gebyret for professionelt medlemskab af ACBS Denmark er 300 dkr. årligt og 150 dkr. for studerende og arbejdsledige.

Bestyrelsen stiller ved Generalforsamlingen fokus på ACBS Denmarks videre arbejde baseret på medlemmernes behov og ønsker. Bestyrelsen stiller forslag om, at det man i det kommende år arbejder videre med at forbedre og evt. udbygge de elektroniske platforme vi nu har skabt foruden at hverve nye medlemmer og fastholde de hidtidige.

Jeg vil personligt gerne benytte lejligheden til at takke den valgte bestyrelse for et godt samarbejde i perioden samt sig tak til alle de personer som vi har hentet hjælp hos. Derudover vil jeg ønske den nye formand Rikke Kjelgaard velkommen i formandsstolen.

Ole Taggaard Nielsen.