Endnu et hektisk år er overstået. Vi afsluttede 2016 med afholdelse af ACBS Nordic i Lyngby, med mere end 200 betalende deltagere fra hele Norden, og med oplægsholdere fra Norden, Europa og Nord Amerika.

Jeg vil komme ind på økonomi i foreningen under næste punkt, men afholdelsen af konferencen i Danmark, og dermed øget medlemstal, har det gjort muligt, at vi i dag som forening har langt større finansielt råderum end da jeg fx startede med bestyrelsesarbejdet i 2013.

Vi har i 2017 afholdt bestyrelsesmøder én gang månedligt, med sommerferie i juli/august.

Møderne er blevet afholdt hos Morten eller Jonna fra bestyrelsen, og vi har som ofte mødtes før selve mødet og spist noget take-away mad. Dette betalt af foreningens kassebeholdning.

ACBS Denmark har en forpligtigelse til at tilbyder et nationalt, fagligt fællesskab med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af ACT, den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse.
Derfor har vi i år også påtaget os rollen som forening, der er med til at udbrede kendskabet til ACT/RFT. Det gør vi blandt andet gennem ACT Salonen, og den første workshop blev afholdt i september i Det Færøske Hus, København. Der var 25 deltagere.

Arrangementet er med oplæg af vores medlemmer, også for, at give ALLE vores medlemmer en mulighed for at promovere netop det som de brænder for inden for ACT tilgangen. Alle kan melde ind på de given dage. Arrangementet er gratis for vores medlemmer og for IKKE medlemmer koster det kr. 100,- at deltage.
Man melder sig til på medlem@acbsdenmark.dk 

Med ACT Salonen er vi med til, også at skabe fokus på ACT/RFT også uden for egne cirkler. Formålet med foreningen er jo, også at være med til, at udbrede kendskabet.

Der er planlagt 3  ACT Saloner i 2018. 2 i Aarhus og 1 i København. Datoerne i foråret er:
Århus den 11 januar – DOKK1, – Hack Kampmanns Plads 2,  8000 Aarhus C, mødelokale 2.
København den 11. april – Kulturhuset Islands Brygge, “Lysthuset”, 2300 København S.
Tid: Kl. 19.00 til 21.30 ved begge arrangementer.

Vi laver reklame for eventet på ACBS FB side og annoncere også på FB for eventet. Derigennem skabes også opmærksomhed omkring foreningen og vores medlemmers virke inden for ACT.

I starten af Februar havde vi også en arrangement med Kelly Wilson i Det Færøske Hus, Build Bridges Not Walls, hvor vi samlede ind til kvinde ofre i Sierra Leone, hvor der gives husly, mad og uddannelse. Vi indsamlede på aftenen mere end kr. 7.500,- som alle gik til projektet ONE LIFE.

Ud over ACT Salonen har vi tilpasset vores hjemmeside. Vi har investeret i et betalingsmodul, således at medlemmer bliver opkrævet automatisk. Nye medlemmer kan også købe medlemskab direkte fra hjemmesiden. Det hele kører gennem PayPal, og dette er gjort for at lette administrationen. Med sådanne tiltag så er det jo bare således, at så opstår der nye opgaver. Blandt andet at holde øje med medlemmer som IKKE får fornyet sit medlemskab og dermed rykke disse – Eller få spurgt ind til, hvorfor medlemskab ophører.

Siden 2013 er medlemsantallet 3 dobbelt, og er gået fra 30 personer og nu i nærheden af + – 100 medlemmer. Det er rigtig flot, når vi oplever at vores nordiske lande har meget svært ved, at finde en struktur for, hvorledes de skal få nationale medlemmer af ACBS også til at støtte op om den nationale forening.

Mens medlemstallet for den nationale forening er steget, så er medlemstallet for ACBS International faldet drastisk. For 2 år siden havde den Internationale organisation 143 medlemmer på det danske Chapter, nu er det på 75.
Det er svært at udlede om medlemmerne er faldet fra, eller om de danske medlemmer bare ikke lader sig registrere i ACBS International under Danmark.

Danmark har endnu engang påtaget sig rollen som værtsnation for ACBS Nordic. Konferencen afholdes fra 15 til 17. november, 2018, på Hotel Scandic, Lyngby.

Vi har 300 billetter til salg, billetsalget startede den 15. oktober for medlemmer af nordiske chapters, og pr. 1. november åbnede vi hele hjemmesiden, og alle kan nu købe billet til arrangementet.

Vi har endnu engang besluttet, at medlemmer får rabat ved køb af konference billet til ACBS Nordic. Frem til den 28/2-18 eller så længe der er billetter er prisen for deltagelse kr. 3.695. – Med i prisen er forplejning alle dage.  Pr. 1/3 stiger konference billetterne til kr. 4.495.- for alle som køber. Prisen stiger igen den 1/7 til kr. 4.995.-

Medlemmer af ACBS Denmark der køber billet til konferencen, 2018, får forlænget deres medlemskab med 1 år. Dette gøres pr. 28. februar, 2018, så det er vigtigt at man inden da, har opdateret sit medlemskab i ACBS Denmark, ellers bortfalder medlemsprisen samt forlængelsen af ACBS abonnement.

Bestyrelsen 
Bestyrelsen er sammensat efter gældende regler i ACBS International og det danske  Chapter. Det vil sige, at alle vores medlemmer er blevet spurgt om de ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der blev sendt mail rundt til alle vores medlemmer pr. 3. oktober, hvor man også kunne melde sig. Deadline var den 25. oktober. Dernæst blev bestyrelsen konstitueret på følgende bestyrelsesmøde, og dette er udmeldt til alle medlemmer den 29. oktober.

For god ordens skyld, så beder bestyrelsen forsamlingen her om godkendelse under punkt 6. Den nye bestyrelse tiltræder pr. 1/1-18 og sidder frem til 31/12-18.
Formand, tiltrædende og fratrædende er ikke på valg. Øvrige bestyrelsespladser er på valg årligt.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Rikke Kjelgaard, Jens Einar Jansen samt Mikael Knudsen for deres fantastiske arbejde i bestyrelsen i rigtig mange år. Tak for et fantastisk samarbejde.

Til sidst vil jeg ønske Morten Hedegaard velkommen som formand for foreningen.

Kærligst
Mads Breckling