ACBS Denmarks tredje generalforsamling d. 1/10-2016

Beretning fra fratrædende formand Jens Einar Jansen

Kort oversigt og historik over bestyrelsen

ACBS Denmark er den danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioural Science (ACBS). Formålet med ACBS Denmark er overordnet set at danne et fællesskab, der skal sikre den fortsatte udvikling af ACT og den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse inden for et geografisk område (her Danmark).

I december 2012 blev den danske ansøgning om en underafdeling i Danmark ved navn ACBS Denmark godkendt og i april 2013 blev der afholdt valg af bestyrelse i samarbejde med det internationale ACBS og samråd med de internationale forskrifter. Den valgte bestyrelse arbejder ulønnet og arbejder under de for foreningens vedtagne vedtægter.

Samlet set, har bestyrelsen frem til nu arbejdet med følgende:

 • Afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang per måned.
 • Informeret elektronisk om underafdelingen via mails.
 • Etableret, fornyet og forbedret hjemmesiden www.acbsdenmark.dk (herunder medlemsfortegnelse og opslag af kursus- og uddannelsestilbud landet over).
 • Etableret, fornyet og forbedret ACBS Denmarks facebookside.
 • Etableret siden http://contextualscience.org/denmark på den internationale ACBS side
 • Etableret ACBS Denmark Linked-in gruppe.
 • Etableret indmeldelsesprocedure og oprettet konto for foreningen.
 • Fulgt op på tilmeldinger og kontingenter
 • Afholdt tre informationsmøder afholdt i København og Århus med faglige indlæg af nationale undervisere samt udenlandske undervisere bl.a. Kelly Wilson og Thomas Gustavsson.
 • Besvaret henvendelser om foreningen.
 • Udarbejdet skriftlige statusrapporter om foreningen til ACBS international.
 • Afholdt præsentations- og netværksmøde på den internationale ACBS verdenskonference i Sydney, Berlin og Seattle.
 • Indkaldt til tre generalforsamlinger, med bred præsentation af ACT arbejde i Danmark, i form af ignites præsentationer.

 

Det foregående år

Der har ikke været afholdt nogle arrangementer i løbet af det sidste år. Bestyrelsen har udelukkende arbejdet med planlægning og organisering af den fjerde nordiske ACBS konference, der løber af stablen i København d. 7-19. november 2016. Dette har indebåret mange møder og e-mail korrespondance, både i hele bestyrelsen og i arbejdsgrupper, vedrørende konference venue, oplægsholdere, budget og udarbejdelse af program.

Medlemmer

ACBS Denmark har dags dato 80 medlemmer, hvilket er en lille stigning fra sidst år, med 63 medlemmer. Gebyret for professionelle er stadig 300 Dkr. årligt og 150 Dkr. for studerende og arbejdsledige.

Det kommende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i det kommende år arbejdes videre med en af kærneopgaverne, som er at sprede kundskab og interesse om ACT og kontekstuel adfærdsterapi i Danmark, og videreudvikle det netværk vi allerede har skabt, gennem at hverve nye medlemmer og fastholde de hidtidige. Når nu arbejdet med den nordiske ACBS konference er overstået, vil der igen tages fat på vores tidligere fokusområde, at skabe muligheder og rammer for at medlemmerne kan netværke og finde fællesskab, gennem både interessegrupper og arrangementer. De konkrete mål og arbejdsopgaver vil blive planlagt i det nye år, når den nye bestyrelse samles efter konferencen er overstået.

Tak for et godt samarbejde

Jeg ønsker at rette et stort tak til den nuværende bestyrelse, der har trukket et stort læs i det foregående år, i forbindelse med planlægning af den kommende ACBS Nordic konference. Det har været et fantastisk samarbejde og kæmpe engagement, og et stort overskud i en periode, hvor der har været rigtig mange praktiske ting at forholde sig til, med stort fokus på effektive møder, og mindre tid til at få dyrket nogle af de ting vi brænder for, og grunden til at vi vil engagere os i bestyrelsen. Når det er sagt, er vi alle enige om at vi har fået et super program op at stå, og glæder os rigtig meget til denne fest af en konference, og ser frem til et nyt kapitel i ACBS Denmarks historie, hvor det måske bliver mere tid til at hive fat i de andre ting, der kan udvikle vores chapter. Jeg vil også på vegne af bestyrelsen, takke de frivillige, der har lavet et kæmpe arbejde i forbindelse med konferencen: Jonna Bruun, Christoffer Zeuthen, Caroline van Bronswijk og Mie Tastesen. Jeg vil også takke tidligere forkvinde Rikke Kjelgaard, som har haft en uvurderlig rolle, i kraft af sit kæmpe netværk, i forbindelse med den kommende konference. Helt til sidst vil jeg afslutte med at ønske den nye formand Mads Breckling varmt velkommen i formandsstolen, og jeg vil glæde mig til det fortsatte samarbejde med den nye bestyrelse.

Kærlig hilsen, Jens Einar Jansen