Beretning fra fratrædende forkvinde Rikke Kjeldgaard:

ACBS DENMARK GENERALFORSAMLING – 19/9-2015

                      FORKVINDENS BERETTELSE

ACBS Denmark er den danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioural Science (ACBS).

Formålet med ACBS Denmark er overordnet set at danne et fællesskab, der skal sikre den fortsatte udvikling af ACT og den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse inden for et geografisk område (her Danmark).

I december 2012 blev den danske ansøgning om en underafdeling i Danmark ved navn ACBS Denmark godkendt og i april 2013 blev der afholdt valg af bestyrelse administreret af det internationale ACBS. Den valgte bestyrelse arbejder ulønnet og arbejder under de for foreningens vedtagne vedtægter.

Bestyrelsen har frem til nu:

 • Afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang per måned.
 • Informeret elektronisk om underafdelingen via mails.
 • Etableret, fornyet og forbedret hjemmesiden www.acbsdenmark.dk (herunder medlemsfortegnelse og opslag af kursus- og uddannelsestilbud landet over).
 • Etableret, fornyet og forbedret ACBS Denmarks facebookside.
 • Etableret siden http://contextualscience.org/denmark.
 • Etableret ACBS Denmark Linked-In gruppe.
 • Etableret indmeldelsesprocedure.
 • Indkasseret kontingenter og oprettet konto for foreningen.
 • Afholdt tre informationsmøder afholdt i København og Århus med faglige indlæg af nationale undervisere samt udenlandske undervisere bl.a. Kelly Wilson.
 • Besvaret henvendelser om foreningen.
 • Udarbejdet skriftlige statusrapporter om foreningen til ACBS international.
 • Afholdt præsentations- og netværksmøde på den internationale ACBS verdenskonference i Sydney og i Berlin.
 • Indkaldt til generalforsamlinger og informationsdage.
 • Påbegyndt arbejdet med organisering af nordisk ACBS konference i København 2016

ACBS Denmark har dags dato 63 betalende medlemmer. ACBS international har registreret 143 danske medlemmer. Der er således basis for at øge antallet af medlemmer både international og i Danmark. Gebyret for professionelt medlemskab af ACBS Denmark er 300 dkr. årligt og 150 dkr. for studerende og arbejdsledige.

Bestyrelsen stiller ved generalforsamlingen fokus på ACBS Denmarks videre arbejde baseret på medlemmernes behov og ønsker. Bestyrelsen stiller forslag om, at det man i det kommende år arbejder videre med at forbedre og udbygge de elektroniske platforme vi nu har skabt foruden at hverve nye medlemmer og fastholde de hidtidige. Vi foreslår endvidere at der fokuseres på at netværke og skabe interessegrupper for medlemmerne. I efteråret 2016 arrangerer ACBS Denmark en nordisk konference, og bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe som skal arbejde med organiseringen heraf.

Jeg ønsker at rette et stort tak til afgående bestyrelsesmedlem og tidligere formand Ole Taggaard Nielsen som har været en stor drivkraft i etableringen af ACBS Denmark. Jeg ønsker endvidere at takke den nuværende bestyrelse for et godt, inspirerende og lærerigt samarbejde. Jeg er imponeret af jeres drivkraft, engagement og kærlige imødekommenhed. Til sidst vil jeg ønske den nye formand Jens Ainar Jansen varmt velkommen i formandsstolen.

Kærligst, Rikke Kjelgaard