2018:

Formand: Morten Hedegaard, Psykolog.
Tiltrædende forkvinde: Mie Tastesen, Psykolog, ACT & Breathe.
Fratrædende formand: Mads Breckling, Jumpout – Væksthuset for personlig udvikling – ACT Terapeut, coach og mindfulness instruktør.
Sekretær / Kasser: Camilla Böcher, Psykolog.
Bestyrelsesmedlem: Caroline Van Bronswijk, drs. psych.
Bestyrelsesmedlem: Jonna Bruun, Mindfulness træner, Ergoterapeut /Psykoterapeut, MPF.
Bestyrelsesmedlem: Mads Trampedach, cand. pæd. psych. og ACT Terapeut.
Bestyrelsesmedlem: Patrick Renault, Autoriseret Psykolog, cand. psych. aut. ACT-Psykologerne.