“Værdier som orienteringspunkt i terapi”

ved Julie Munck, cand.psych.aut., BA i filosofi og specialist i psykoterapi
___________

Optagelse fra eventet – Klik nedenfor.

Denne ACT-salon var den første i en række, hvor vi sætter fokus på “Værdier i metaperspektiv og terapeutisk praksis”.

___________

Værdier betragtes i mange former for psykoterapi som et centralt orienteringspunkt. I ACT anskues værdier i særdeleshed som en uadskillelig del af terapien og som et pejlemærke for både terapeut og klient.

I nogle terapiforløb oplever vi, at klientens værdier relativt klart kommer til syne som noget, der kan underbygges, konkretiseres, tydeliggøres – og som vi sammen med klienten kan navigere i forhold til.

Men de fleste terapeuter oplever også forløb, hvor værdierne er vanskeligere at få hånd om.

Vi kan have udfordringer i at skelne værdier fra ønsker baseret på undgåelse. Vi kan opleve modstridende værdier hos klienten. Og vi kan til tider fornemme, at vores eget værdimæssige fundament har betydning for, hvordan vi opfatter og responderer på klientens formulerede ønsker. I sådanne situationer kan vi blive i tvivl om, hvor langt vi skal gå med at undersøge og udfordre klientens formulerede ønsker og værdier – både ud fra en rent faglig synsvinkel og i nogle tilfælde også ud fra en etisk.

I ACT-salonen tog Julie Munck udgangspunkt i konkrete behandlingssituationer, hvor vi oplever utydelighed og dilemmaer i forhold til værdier, og hvor vi kan blive i tvivl om, hvordan vi skal navigere.

Julie var i dialog med deltagerne nysgerrig på følgende spørgsmål:

• Kan vi nuancere vores billede af, hvad værdier er for nogle størrelser? Adskiller værdier sig fra hinanden i forhold til gyldighed, rang eller objektivitet?

• Hvordan kan vi skelne værdier fra andre psykologiske fænomener som grundlæggende behov og undgåelsesbaserede ønsker?

• Hvilken betydning har de værdier, man som terapeut – og menneske – bringer med sig ind i terapien? Bør vi tilstræbe at være værdineutrale som terapeuter?

Gennem ACT-salonen gjorde Julie sammen med deltagerne forsøg på,  at nuancere billedet af værdier, som vi møder dem i terapi, og hun fremsatte nogle bud på, hvordan vi kan håndtere nogle af de værdimæssige dilemmaer, vi støder på.