Værdier i metaperspektiv og terapeutisk praksis

Værdier er et omdrejningspunkt både i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og i andre former for psykoterapi. At hjælpe klienten til at leve et værdibaseret liv fremhæves ofte som et ultimativt mål og et grundlag for livskvalitet. I litteraturen kan værdier fremstå som selvindlysende størrelser, der viser sig tydeligt i den terapeutiske proces. Mange terapeuter erfarer dog, at det langt fra er simpelt at få hånd om klientens værdier og at skelne dem, både fra undgåelsesbaserede ønsker og fra ens egne værdier som terapeut.

Over tre temaaftener vil vi stille skarpt på fænomenet værdier samt hvilke udfordringer og muligheder, der er forbundet med at arbejde værdiorienteret i psykoterapi. Vi vil være nysgerrige på spørgsmål som følgende:

  • Hvordan kan vi forstå værdier? Skal de betragtes som personlige eller subjektive størrelser, eller kan nogle værdier betragtes som universelle?
  • Hvordan skelner vi værdier fra andre psykologiske fænomener som livskvalitet, livsnydelse, basale behov og undgåelse?
  • Hvilken betydning har dette for, hvordan vi arbejder med værdier i psykoterapi?

Vi vil fra efteråret invitere til en række ACT-saloner, der kaster vidt forskellige perspektiver på temaet:

Tirsdag d. 24. september kl. 19.00-21.00:

”VÆRDIER SOM ORIENTERINGSPUNKT I TERAPI”

Julie Munck, cand.psych.aut., BA i filosofi og specialist i psykoterapi vil indlede rækken ved at skildre muligheder og udfordringer ved værdiorienteret arbejde i terapi samt præsentere nogle grundlæggende dimensioner at orientere værdidiskussioner i.

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00-21.00:

”FILOSOFISK VÆRDITEORI I ANVENDELSE”

Søren Engelsen, cand.mag., ph.d. i filosofi vil præsentere nye veje i filosofisk værditeori i et erfaringsnært, fænomenologisk perspektiv, der bygger bro mellem filosofi og daglig praksis.

Dato følger:

”VÆRDIER SOM IDEOLOGISK BLÅLYS?”

Peter la Cour, cand.psych.aut., ph.d. i religionspsykologi og specialist i sundhedspsykologi vil tage et kritisk blik på værdibegrebets brugbarhed inden for psykoterapi og sammenholde med alternativer fra den eksistentielle psykologi.

STED:

Kulturhuset på Islands Brygge, København S. 

ENTRÉ:

Alle er velkomne. Ingen forhåndstilmelding kræves.

Medlemmer: Gratis adgang.

Ikke-medlemmer: 100kr (kontant/mobilepay i døren).

Medlemskab: 300 kr/år. Der er mulighed for indmeldelse ved fremmøde.