Association for Contexual Behaviour Science Denmark (ACBS Denmark) er den officielle danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) der oprindeligt organiserede sig omkring interessen for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Relational Frame Theory (RFT). Afdelingen tilbyder et nationalt, fagligt fælleskab med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af ACT, den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse.

NYHEDER ACBS – INTERNATIONAL

ACBS NORDIC CONFERENCE 2016

Konferencen er afholdt – Der bliver lagt billeder op på hjemmesiden, og deltagere vil få adgang til materialet fra oplægsholderne og deres respektives workshops.
Hotel Scandic, Eremitagen, Lyngby
Denmark
November 17, 18 og 19, 2016
(pre-conference workshop 17. november)

Info om konferencen HER

NYHEDER ACBS – DENMARK

Generalforsamling, ACBS Denmark, 2016

AFHOLDT den 1. oktober, 2016 i Århus.
Den nye bestyrelse tiltræder lørdag den 19. november, 2016, i forbindelse med afholdelsen af ACBS Nordic Conference.

Bestyrelsen i ACBS Denmark 2016 – 2017 .

Formandens beretning 2016.