Association for Contexual Behaviour Science Denmark (ACBS Denmark) er den officielle danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) der oprindeligt organiserede sig omkring interessen for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Relational Frame Theory (RFT). Afdelingen tilbyder et nationalt, fagligt fælleskab med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af ACT, den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse.

NYHEDER ACBS – INTERNATIONAL

sevilla konf

 

NYHEDER ACBS – DENMARK

Kelly Wilson – Den 20 februar, 2017, i det færøske hus, København.
En aften med Kelly Wilson hvor temaet er “Lets Build Bridges, Not Walls”
Arrangementet er afholdt – Vi indsamlede kr. 7.800.- denne aften.
Har du lyst til at donerer til “commit and act” så tryk på billedet nedenfor.
build bridges

Generalforsamling, ACBS Denmark, 2016
AFHOLDT den 1. oktober, 2016 i Århus.
Den nye bestyrelse tiltræder lørdag den 19. november, 2016, i forbindelse med afholdelsen af ACBS Nordic Conference.

Bestyrelsen i ACBS Denmark 2016 – 2017 .

Formandens beretning 2016.