Association for Contexual Behaviour Science Denmark (ACBS Denmark) er den officielle danske underafdeling af den amerikanske organisation Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) der oprindeligt organiserede sig omkring interessen for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Relational Frame Theory (RFT). Afdelingen tilbyder et nationalt, fagligt fælleskab med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af ACT, den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse.

NYHEDER ACBS – INTERNATIONAL

Vi annoncere snart info om ACBS Nordic som endnu engang bliver afholdt i Danmark i November, 2018.

NYHEDER ACBS – DENMARK

ACBS Denmark introducerer  ACT Salonen i efteråret 2017. ACT Salonen  er temaaftener med fokus på ACT. Medlemmer af ACBS Denmark deltager gratis, og IKKE medlemmer kan deltage ved at købe billet til kr. 100,- nedenfor.

Der er begrænset pladser, så tilmelding er nødvendig.

Onsdag den 13/9 – Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17 A, København.
Tema: Traume & krise.
Oplægsholder(e): Bliver annonceret midt august.
Tid: Kl. 19.00 til 21.30.

Køb din billet til ACT Salonen her:
Kelly Wilson – Den 20 februar, 2017, i det færøske hus, København, afholdt vi en aften med Kelly Wilson hvor temaet var “Lets Build Bridges, Not Walls”
Vi indsamlede kr. 7.800.- denne aften.
Har du lyst til at donerer til “commit and act” så tryk på billedet nedenfor.
build bridges

Generalforsamling, ACBS Denmark, 2016
AFHOLDT den 1. oktober, 2016 i Århus.
Den nye bestyrelse tiltræder lørdag den 19. november, 2016, i forbindelse med afholdelsen af ACBS Nordic Conference.

Bestyrelsen i ACBS Denmark 2016 – 2017 .

Formandens beretning 2016.